Погода в Киеве

Могильник курганний (3 кургани) (найбільший h=0,9 м, d=40 м)
1,1 км на північний захід від центру села; ліворуч дороги до с. Софіївка; 1,25 км на захід від балки Гейшина; злиті охоронними зонами


653

Обов'язково поділися цієї СТОРІНКОЮ!